Басты бетМектептің тарихыБіздің мақтаныштарымызҰстаздарАта-аналарғаОқушыларғаПсихологФотогалереяХабарландыруТәрбие жұмысыНормативтік құқықтық құжаттарӘдістемелік бөлімМемлекеттік сатып алуМектептегі тамақтануҮш тілділік
"Шаңырақ" көпсалалы мектеп-гимназия" КММ
Үш тілділік

 

КЕЛІСІЛДІ:

БЕКІТЕМІН:

Қазақстан Республикасы білім

және ғылым Вице-Министрі

ШҚО білім басқармасының басшысы

Е. Иманғалиев  __________

                                                             А.Садыкова__________

«__»_______ 2016 жыл

                                                                  «__»_______ 2016жыл

 

 

 

 

 

 

 

2015-2019 жылдарға арналған үштілділікті дамыту бойынша

кешенді жоспарды апробациялау бойынша

 жол картасын  іске асырудың  ісшаралар Жоспары

 

 

n/n

Іс-шара атауы

Қорытындылау формасы

Орындауға жауапты

Орындау мерзімі

 
 
 
 

1

2

3

4

5

 

1. Ұйымдастырушылық және құқықтық база

 

1.1

Қазақ, орыс, ағылшын тілдері бойыншатілдікматериалдыкіріктірумақсатындатілдікпәндербойыншабілім беру мекемелеріндегі оқулықтарғаталдаужүргізу

Ұсыныстарымен талдау, зерделеу

ШҚ ӨБЖТО, «Шығыс» ӨО, Мектепке дейінгі, жалпы және орта білім беру бөлімі

Қыркүйек

2015 ж.

 

1.2

Тілдік пәндер мұғалімдерінің деректер базасын құру

Деректер базасы

 «Шығыс» ӨО,

ШҚ ӨБЖТО,

Аудандық/қалалық білім бөлімдері

Қыркүйек

2015 ж.

 

1.3

Үш тілділіктідамытужөніндегіКешендіжоспарынжүзегеасыру барысында ұсынылған педагогтар мен оқушылардың қызметінің мониторингісін өткізу

Білімсапасынбағалауды жүргізу

Аудандық/қалалық білім бөлімдері, «Шығыс» ӨО

 

Жылына 1 рет

(4 тоқсан)

 

1.4

Пәндерді кіріктіріп оқытудың әдістемесі мен кәсіби ағылшын тілін оқыту үшін перспективалықпәнмұғалімдерініңдеректер базасынқұру

Деректер базасы

ШҚ ӨБЖТО,

Аудандық/қалалық білім бөлімдері

Қаңтар

2016 ж.

 

1.5

Оқушылардың тілдік коммуникативтікқұзыреттілігіндамыту және қалыптастырумақсатыолардың тілдерді оқытуына сәйкестігі бойынша қолданыстағысандықбілім беру ресурстарына талдау жүргізу

Ұсыныстарымен талдау, зерделеу

«Шығыс» ӨО,

Аудандық/қалалық білім бөлімдері,

ШҚ ӨБЖТО,

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы 

(келісім бойынша)

Қаңтар

2016 ж.

 

1.6

2015-2019 жылдарға арналған үштілділікті дамыту Кешенді жоспарды жүзеге асыру аясында ақпараттық сүйемелдеу бойынша  жыл сайынғы медиа жоспардыәзірлеужәнеіскеасыру

Медиа-жоспар

Баспасөз-қызметі,

ШҚ ӨБЖТО

Қаңтар

2016 ж.

 

1.7

Үштілділікті дамыту сұрақтары бойынша жұмыс тобының отырысын ұйымдастыру және  өткізу

Хаттама, ақпарат

«Шығыс» ӨО,

 ШҚ ӨБЖТО

Сәуір

2016 ж.

 

1.9

Тілмамандықтарыныңстуденттеріүшінпедагогикалықпрактиканы өткізудің мерзімдерінбөлу бойынша ЖОО типтік оқу жоспарларына (ОЖЖ) өзгеріс енгізу:

3 курс – педагогикалық практика; 8 апта (III тоқсан, 3-8 сыныптар);

4 курс – педагогикалық практика; 8 апта (III тоқсан, 9-11 сныптар);

Дилом алдындағы практика 2 апта(IV тоқсан)

тілдік пәндер мамандығының ОЖЖ

ШҚМУ, ҚАЕУ, Шәкәрім ат. Университеті

 (келісім бойынша)

Тамыз

2016жыл

 

2. Ғылыми-зерттеу қызметі

 

2.1

Қазақстандағы Британдық білім бағдарламалары Кеңесімен, Қазақстандағы АҚШ елшілігінің ағылшын тілін дамыту бойынша Өңірлік кеңсесімен, ҚАЕУ халықаралық және көптілділік бағдарламалары орталығымен, С. Аманжолов атындағы ШҚМУ көптілділік орталығымен, Шәкәрім атындағы Семей МУ тіл орталығымен, «Study INN» Кембридж білім беру орталықтарымен серіктестік ынтымақтастық орнату

Бағдарламаларды жүзеге асыру бойынша жұмыс тобы құрамына бірлесе қатысу, кеңес беру

«Шығыс» ӨО,

 ШҚ ӨБЖТО,

ЖОО

(келісім бойынша)

 

 

Үнемі

 

2.2

Үштілділік білім беруді енгізу бойынша мұғалімдердің озық педагогикалық тәжірибелерін таратуды ұйымдастыру

ОПТ жинақтау

 «Шығыс» ӨО,

ШҚ ӨБЖТО

Тоқсанына 1 рет

 

2.3

Үштілділікті дамыту бойынша ғылыми зерттеулерсаласындағы халықаралық ынтымақтастық шараларын, ғылыми зерттеулерді  өткізу

Ғылыми жобалар

«Шығыс» ӨО,

ШҚ ӨБЖТО,

 «Дарын» ӨҒПО

Қазан

2016 ж.

 

2.4

Үштілділікті дамыту бойынша тәжірибені жақсарту үшін зерттеу нәтижесін енгізудің  мониторингісін жүргізу

Сараптамалық анықтама

«Шығыс» ӨО,

ШҚ ӨБЖТО

Үнемі

 

3. Методологиялықжәнеоқу-әдістемелікқамтамасызету

 

3.1

А1, А2, В1 деңгейінің тілдік коммуникативтік құзыреттілігінің жалпыевропалық стандартқа сәйкес қазақ, орыс және ағылшын тілдері бойынша бірыңғай лексикалық, грамматикалық және тақырыптық минимумының жасалған тест тапсырмаларының базасынегізінде оқушылардың сөйлеу қызметінің 4 түрі бойынша тілдік коммуникативтік құзыреттілікті бақылауды өткізуді ұйымдастыру

Аралық бақылау

5 сыныптар –А1

8 сыныптар – А2

10 сыныптар – В1

Мектепке дейінгі, жалпы және орта білім беру бөлімі,

ШҚ ӨБЖТО

Аудандық/қалалық білім бөлімдері

Жылына

2 рет

.

 

3.2

А1, А2, В1 деңгейінің тілдік коммуникативтік құзыреттілігінің жалпыевропалық стандартқа сәйкес қазақ, орыс және ағылшын тілдері бойынша бірыңғай лексикалық, грамматикалық және тақырыптық минимумының жасалған тест тапсырмаларының базасынегізінде оқушылардың сөйлеу қызметінің 4 түрі бойынша тілдіккоммуникативтікқұзыреттіліктіаралық бақылаудыңнәтижесін талдауды жүзеге асыру

Сараптамалық анықтама

Мектепке дейінгі, жалпы және орта білім беру бөлімі,

ШҚ ӨБЖТО,

«Шығыс» ӨО

Аудандық/қалалық білім бөлімдері

 

 

 

Жылына 1 рет

Мамыр-маусым

 

3.3

А1, А2, В1 деңгейінің тілдік коммуникативтік құзыреттілігінің жалпыевропалық стандарты негізінде қазақ, орыс және ағылшын тілдері бойынша бірыңғай базалық лексикалық, грамматикалық және тақырыптық минимумды құру

Тілдер пәндері мұғалімдеріне басшылық

ЖОО оқытушыларынан құралған жұмыс тобы, жалпы білім беретін мектеп мұғалімдері, ШҚ ӨБЖТО,

«Шығыс» ӨО әдіскерлері

 

Наурыз

2016 ж.

 

3.4

Әр түрлі пән мұғалімдеріне арналған тілдік пәндермен кіріктірілген сабақтардың әдістемелік әзірлемелерін жасау

Кіріктірілген сабақтардың әдістемелік әзірлемесі

ЖОО оқытушыларынан құралған жұмыс тобы, жалпы білім беретін мектеп мұғалімдері, ШҚ ӨБЖТО,

«Шығыс» ӨО әдіскерлері,

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы 

(келісім бойынша)

Сәуір

2016 г.

 

3.5

Ағылшын тілінде оқытылатын жоғары сыныптар пәндері бойынша сыныптан тыс жұмыстардың бағдарламасын және оқушылардыңүш тілдегі қосымша білім берудің бағдарламасын әзірлеу

Бағдарламалар, ақпараттар

ШҚ ӨБЖТО,

«Шығыс» ӨО,

Аудандық/қалалық білім бөлімдері

НЗМ(келісім бойынша)

Сәуір

2016 жыл

 

3.6

А1, А2, В1 деңгейінің тілдік коммуникативтік құзыреттілігінің жалпыевропалық стандартқа сәйкес қазақ, орыс және ағылшын тілдері бойынша бірыңғай лексикалық, грамматикалық және тақырыптық минимумның негізінде тест тапсырмаларының дерегін әзірлеу

Бақылауға арналған тапсырмалар жинағы

ЖОО оқытушыларынан құралған жұмыс тобы, жалпы білім беретін мектеп мұғалімдері, ШҚ ӨБЖТО,

«Шығыс» ӨО әдіскерлері

 

Тамыз

2016 ж.

 

3.7

Ағылшын тілін оқуға оқу жоспарының вариативтік бөлімінен сағат санын көбейту: 1 -3 сыныптар – 2 сағатқадейін;

4 сынып – 3 сағатқадейін;

5-8 сыныптар – 4 сағатқадейін;

9-11 сыныптар – 5 сағатқадейін.

ШҚО ББ бұйрығы

Аудандық/қалалық білім бөлімдері

Қыркүйек

 2016 жыл

 

3.8

Қазақ тілінде оқытатын мектептерде орыс тілін оқытуға оқу жоспарының вариативтік бөлімінен сағат санын көбейту:

1 -11 сыныптар – 1 сағаттан.

ШҚО ББ бұйрығы

Аудандық/қалалық білім бөлімдері

Қыркүйек

2016 жыл

 

3.9

Тіл пәндерінің оқу жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу

Бұйрық

 «Шығыс» ӨО,

ШҚ ӨБЖТО,

аудандық/қалалық білім бөлімдері

Қыркүйек

2016 жыл

 

3.10

Басқа пәндермен кіріктіріп (физика, химия, информатика, география, биология, тарихжәне т.б.), орыс (қазақ тілінде оқытатын мектептер үшін), қазақ, ағылшын (орыс тілінде оқытатын мектептер үшін) тілдері бойынша оқу материалдарын құрау

Кіріктірілген әдістемелік құрал, сөйлеуге арналған постерлер және т.б.

ЖОО оқытушыларынан құралған жұмыс тобы, жалпы білім беретін мектеп мұғалімдері, ШҚ ӨБЖТО,

«Шығыс» ӨО әдіскерлері,

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы 

(келісім бойынша)

 

Қыркүйек

2016 ж.

 

3.11

Ағылшын тілін оқыту кезінде топтарға бөлу және таңдау пәндерінің есебінен тілдік пәндерді оқытудың әдістемесін оқытуға 6 кредитке дейін сағат санын көбейту.

Тілдік пәндердің мамандығы РУП

ШҚМУ, ҚАЕУ, Шәкәрім атындағы университет

 

Қыркүйек 

2016 ж.

 

3.12

CEFRнегізінде тілді деңгейлік оқытудың бағдарламасын жүзеге асыру

Бұйрық, ақпарат

ШҚО ББ мектепке дейінгі, жалпы және орта білім беру бөлімі,

«Шығыс» ӨО,

ШҚ ӨБЖТО

2016 жыл

 

3.13

CEFRқолданудың мониторингісін өткізу

Сараптамалық анықтама

«Шығыс» ӨО,

ШҚ ӨБЖТО

2016 жыл

 

3.14

Пән мұғалімдерін пәндерді кіріктіріп оқытудың әдістемесі мен кәсіби ағылшын тілін оқытуды қамтамасыз ету

Бұйрық

Аудандық/қалалық білім бөлімдері

2017-2019 жж.

 

3.15

Үш тілділікті дамыту мен енгізу бойынша әдістемелік нұсқаулық, құрал мен авторлық және өзгертілген бағдарламаларды құру

Авторлық бағдарламалар

«Шығыс» ӨО

2017-2019 жж.

 

4. Кадрларды даярлау және біліктілікті арттыру

 

4.1

Қазақ тілінде оқытатын мектептердің орыс тілі мұғалімдеріне және орыс тілінде оқытатын мектептердің қазақ тілі мұғалімдеріне диагностикалау өткізу

Мониторинг

 «Шыгыс» ӨО,

НЗМ

(келісім бойынша)

Қаңтар

2016 ж.

 

4.2

Тілді меңгеру деңгейін анықтау мақсатында қазақ тілінде оқытатын мектептердің орыс тілі мұғалімдеріне және орыс тілінде оқытатын мектептердің қазақ тілі мұғалімдеріне КазТЕСТ жәнеРусТЕСТ ұйымдастыру және өткізу

Мониторинг

 «Шыгыс» ӨО,

Тестілеу орталығы

(келісім бойынша)

Қаңтар - ақпан 2016 ж.

 

4.3

Ағылшын тілі мұғалімдеріне тестілеу ұйымдастыру және өткізу

Мониторинг

ББЖТӨО

Ақпан  2016 ж.

 

4.4

Диагностикалау қорытындысы бойынша курстар ұйымдастыру:

-1 лек - «Қарапайым» және «Базалық» деңгейді көрсеткенЖақсы» деңгейіне жеткізу)79 қазақ тілінде оқытатын мектептердің орыс тілі мұғалімдеріне және397 орыс тілінде оқытатын мектептірдің қазақ тілі мұғалімдері;

 

- 2 лек – «Орта» деңгейді көрсеткенТілді жетік меңгеру» деңгейіне жеткізу)494 қазақ тілінде оқытатын мектептердің орыс тілі мұғалімдеріне және 497 орыс тілінде оқытатын мектептірдің қазақ тілі мұғалімдері, «Жақсы» деңгейді көрсеткенТілді кәсіби меңгеру» деңгейіне жеткізу)478 мұғалім;

 

- 3 лек –«Тілді жетік меңгеру» деңгейін көрсеткенТілді кәсіби меңгеру» деңгейіне жеткізу)300 қазақ тілінде оқытатын мектептердің орыс тілі мұғалімдеріне және 501 орыс тілінде оқытатын мектептердің қазақ тілі мұғалімдері

Курстар

«Шығыс» ӨО

2016 жылдың

1 наурызынан бастап

 

 

 

 

 

 

2016 жылдың

1 маусымынан бастап

 

 

 

 

 

 

2016 жылдың

1 тамызынан бастап

 

 

 

4.5

100% ағылшын тілі пәні мұғалімдерін қамтамасыз етіп, тіл мамандарын шақыра отырып, ағылшын тілінің әдістемесі мен ауызша сөйлеу практикасын жетілдіру бойынша курстар ұйымдастыру

Курстар

«Шығыс» ӨО

Маусым-тамыз 2016 ж.

 

4.6

Халықаралық емтиханға дайындық үшін кіру диагностикасын ұйымдастыру және өткізу

Диагностика

ББЖТӨО,

Тіл орталықтары

Наурыз

2016 ж.

 

4.7

ТКТ Халықаралық емтиханын ұйымдастыру және өткізу:

- «А» тобына- 210 сағат, оның ішінде 120 сағат тілдік деңгейді көтеру үшін;

- «В» тобына- 150 сағат, оның ішінде 60 сағат тілдік деңгейді көтеру үшін;

- «С» тобына- 90 сағат халықаралық емтиханға дайындық үшін

.

Курстар

Шыгыс» ӨО, ББЖТӨО,

Тіл орталықтары (келісім бойынша)

Маусым-тамыз 2016 ж.

 

5. Үштілділікті дамыту бойынша іс-шаралар

 

5.1

КазТест, РусТест, APTIS, IELTS үлгісінде тест тапсырмаларын әзірлеу үшін жұмыс тобының мүшелеріне семинар-практикум ұйымдастыру

Оқыту

семинар-практикум

«Өрлеу» АҚ ҰБАО,

С.Аманжоловатындағы ШҚМУ БАО, ҚАЕУ ХжППО

Наурыз

2016 ж.

 

5.2

Оқытутілінеқарамастанағылшынтілінде,  қазақтіліндеоқытатынмектептердеорыстілінде, орыстіліндеоқытатынжалпыбілімберетінұйымдардақазақтіліндеоқушылардыңтақырыптықүйірмеқызметінұйымдастыру

Бұйрық

ШҚО ББ мектепке дейінгі және жалпы орта білім беру бөлімі, Шыгыс» ӨО, ББЖТӨО, ОҚББжДШО

 

Қыркүйек

2016 ж.

 

5.3

Оқыту тіліне қарамастанағылшын тілінде,  қазақ тілінде оқытатын мектептерде орыс тілінде, орыс тілінде оқытатын мектептерде қазақ тілінде саяхаттық іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу

Бұйрық

Облыстық қосымша білім беру және дене шынықтыру орталығы

Қыркүйек

2016 ж.

 

5.4

«Пікірталастар» ойыны аясында орыс тілінде оқытатын мектептердің оқушылары үшін қазақ лигасын, қазақ тілінде оқытатын мектептердің оқушылары үшін орыс лигасын құру

Бұйрық

«Дарын» ҒПӨО

2016 жыл

 

5.5

«Болашақ» бағдарламасының ағылшын тілді түлектерін тарта отырып, ағылшын тілінде қарым-қатынас клубының StarClub») қызметін ұйымдастыру

Бұйрық, ақпарат

 «Дарын» ҒПӨО

2016 жыл

 

5.6

Білім беру ұйымдарында жазғы тіл мектептерін ұйымдастыру және өткізу

Бұйрық, ақпарат

«Дарын» ҒПӨО, «Шығыс» ӨО, ББЖТӨО, ОҚББжДШО

2016 жыл

 

6. Қаржылық қамтамасыз ету

 

6.1

Ағылшын тілін, қазақ тілін (орыс тілінде оқытатын мектептерге), орыс тілін (қазақ тілінде оқытатын мектептерде) оқытуда сыныптарды толықтырылуы 10-12 оқушыдан аспайтын топтарға бөлуде қаржылай қамтамасыз ету

Бұйрық

 

Аудандық және қалалық әкімдіктер

 

Қыркүйек

2016 ж

 

6.2

100% лингафонды-мультимедиялық кабинеттермен мектептерді қамтамасыз ету

Лингафонды-мультимедиялық кабинеттер

ББЖТӨО,

Аудандық және қалалық білім беру бөлімдері

2016 жыл

 

6.3

Интернет желісіне  кем дегенде мектептің 5 кабинетінің қосылуын қамтамасыз ету және СББР (сандық білім беру ресурстары) сатып алу

Кеңжолақты интернетке қосылу

(4 Гб дейін)

ББЖТӨО,

Аудандық және қалалық білім беру бөлімдері

2016 жыл

 

6.4

ҚР БҒМ ұсынылған қазақ және ағылшын тіл пәндері бойынша бірыңғай оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендерді, оқу-көрнекілік құралдардымектепке сатып алу

Оқулықтар,

оқу-әдістемелік кешендер

Аудандық және қалалық әкімдіктері, білім басқармасы

2016 жыл

 

6.5

 

Ағылшын, қазақ тілі (орыс мектептерінде), орыс тілі (қазақ мектептерінде) мұғалімдеріне материалдық сараланған көтермелеуді қарастыру

ҰБТ-дан кейінгі оқу жылы көлемінде тілдік пәндер мұғалімдерін ШҚО әкімінен мадақтау

 

Аудандық және қалалық әкімдіктері,

«Шығыс» ӨО,

аудандық және қалалық білім беру бөлімдері

2016 жыл

 

7. Ақпараттық қолдау

 

7.1

Үштілділік интерактивтік және медиялық оқыту бағдарламаларын құру және сайтта орналастыру

Ақпарат, сайт

Баспасөз қызметі, ББЖТӨО

2016 жыл

 

7.2

Республикалық педагогикалық қызметкерлердің тамыз кеңесінде үштілділікті білім беруді дамыту бойынша сұрақтарды баяндау

Баяндама

ШҚО ББ мектепке дейінгі және жалпы орта білім беру бөлімі, «Шығыс» ӨО

2016-2020 жж.

 

7.3

Жыл сайынғы педагогикалық қызметкерлердің тамыз кеңесінде үштілділікті дамыту бойынша сұрақтарды баяндау 

Баяндама

ШҚО ББ мектепке дейінгі және жалпы орта білім беру бөлімі және барлық орталықтар

Жыл сайын

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Бекітемін:______________
«Шаңырақ» көпсалалы мектеп гимназия»
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің
директоры   Алханова З.А.

 

 

«Шаңырақ» көпсалалы мектеп-гимназиясында үштілділікті дамыту бағдарламасы

Бағдарламаның мақсаты: үш тілде білім беруге біртіндеп көшуді қамтамасыз ету.

Міндеттері:

Ø «Шаңырақ»көпсалалы мектеп-гимназия» КММ мұғалімдерінің кәсіби деңгейін арттыру;

Ø Озық тәжірибелерді жинақтау тарату;

Ø Оқушылардың шет тілдерді меңгеруіне жағдай жасау.

 

Іс-шаралар атаулары

Жауаптылар

 Аяқтау формасы

Орындау мерзімі

1

ҚР ҒБМ-де бағдарламаның өзгеруін есепке ала отырып, тіл пәндерінің оқу бағдарламасындағы толықты рулар және өзгерістермен танысу

Мектеп әкімшілігі, педагогикалық ұжым

Бұйрық, технологиялық карталар

2016-2017 жылдар

2

Үштілділік білімді ақпараттандыру бойынша жылдардағы медиа-жоспарын жүзеге асыру

 Мектеп әкімшілік жетекшілері, педагогикалық ұжым, ақпараттық- әдістемелік орталық

Басылымдар

2016-2020 жылдар

ІІ. Ғылыми-ізденіс қызмет

1

Үштілділік білім саласындағы ғылыми зерттеу бағдарламасын оқытуды практикаға кезеңмен  енгізу және үйрену.

Мектеп әкімшілік жетекшілері, педагогикалық ұжым, ақпараттық-әдістемелік орталық

Бағдарламалар

2016-2018 жылдар

2

ҚР жоғары оқу орындармен, колледждерімен байланыс орнату.

Мектеп әкімшілігі, сынып жетекшілері, педагогикалық ұжым, ақпараттық – әдістемелік орталық

Біріккен жобалар

2016-2020 жылдар.

3

Үш тілде оқушылардың жоба қызметін ұйымдастыру.

Оқу тәрбие үрдісі бойынша директор орынбасары, педагогикалық ұжым.

Біріккен ізденіс жобалар

2016 – 2020 жылдар

ІІІ. Әдістемелік және оқу әдістемелік қамтамасыз ету.

1

Интеграциялық қурстар бойынша (информатика, физика, химия, биология және ағылшын тілі) кезеңмен оқу – әдістемелік кешенді енгізу.

Мектеп әкімшілігі, тіл мұғалімдері мен ЖМЦ мұғалімдері

Оқу – әдістемелік кешен

2017 – 2020 жылдар

2

Ағылшын тілінде лқылатын жоғарғы сыныптарда пән бойынша сыныптан тыс шаралар өткізу.

Мектеп әкімшілігі, тіл мұғалімдері мен ЖМЦ мұғалімдері

Бағдарламаның бары

2016 – 2020 жылдар

3

Түсіндірмелі сөздіктер мен шетелдік, отандық, әдістемелік, оқу әдебиеттерін сатып алу.

Директор, кітапхана меңгерушісі

Әдебиеттің бары

2016 – 2020 жылдар

IV. Үштілдік біілімді насихаттау бойынша шаралар.

1

Мектептің барлық шараларын үш тілде өткізу және ұйымдастыру.

Мектеп әкімшілігі, педагогикалық ұжым

Әдістемелік және оқу материалдары

2016 – 2020 жылдар

2

Үш тілді білетін мұғалімдер арасында кәсіби байқаулар ұйымдастыру және өткізу

ҒӘЖ бойынша директор орынбасары, МӘБ жетекшілері

Мұғалімдер туралы мәлімет,  мұғалімдерді әдістемемен қамтамасыз ету

2016 – 2020 жылдар

3

Үш тілді оқушылардың тақырыптық үйірме қызметін ұйымдастыру

ОТҮ бойынша директор орынбасары, педагогикалық ұжым

Оқушылардың портфолиосы

2016 – 2020 жылдар

4

Қабырға тақта дайындау

Мектеп әкімшілігі

Қабырға тақта

2016 жыл жаз айы

5

Пәндік декадалар ұйымдастыру және өткізу

ҒӘЖ бойынша директор орынбасары, ӘБ жетекшілері

Онкүндік жоспарлары, есеп кітапшалары

2016 – 2020 жылдар

6

Ағылшын тілін үйрену бойынша педагогикалық  ұжымға арналған сабақтар ұйымдастыру

Директор, ұйымдастырушы

Үйірме жоспары, есеп

2016 – 2020 жылдар

7

«Казтест» бағдарламасы бойынша ұстаздардың байқау тестілеуіне қатысу

Қазақ тілі мен әдебиет, тарих мұғалімдері

Мұғалімдер мен оқушылардың портфолиосы

2016 – 2020 жылдар

8

Мұғалімдер мен оқушылардың Қазақстан Интернет Олимпиадасына қатысу

Мектеп әкімшілігі,  педагогикалық ұжым

Мұғалімдер мен оқушылардың портфолиосы

2016 – 2020 жылдар

9

Жазғы тіл мектептеріне оқушыларды жолдау

ТЖ бойынша директор орынбасары

Әдістемелік және оқу материалары

2016 – 2020 жылдар

12

Халықаралық қашықтық тіл олимпиадасына қатысу.

(«Орыс қонжығы», «Кенгуру»,  «Ақбота» т.б.)

Мектеп әкімшілігі,  педагогикалық ұжым

Мұғалімдер мен оқушылардың портфолиосы

2016 – 2020 жылдар

13

Көптілділікке қатысты эссе, шығармалар байқауын ұйымдастыру және өткізу

ҒӘЖ бойынша директор орынбасары, МӘБ жетекшілері

Оқушылардың портфолиосы

2016 – 2020 жылдар

14

Халықаралық тіл байқауларына мұғалімдердің  қатысу.

 

ҒӘЖ бойынша директор орынбасары, МӘБ жетекшілері

Мұғалімдердің

портфолиосы

2016 – 2020 жылдар

15

Тіл білгірлерімен кездесу ұйымдастыру

Мектеп әкімшілігі,  педагогикалық ұжым

Фото есеп, сайтқа ақпарат, оқушылардың жобалары

2016 – 2020 жылдар

16

Басқа мектептің шет тілдер мұғалімдерімен бірігіп қызмет істеуін ұйымдастыру(облыстық, республикалық, халықаралық)

Мектеп әкімшілігі,  педагогикалық ұжым

Фото есеп, сайтқа ақпарат, оқушылардың жобалары

2016 – 2020 жылдар

 

 

 

 

V. Біліктілікті арттыру мен кадрларын дайындау

1

Мектепті педагогикалық кадрлармен қамтамасыз етудің талдауын өткізу; үштілділік білімді жүзеге асыру үшін қажеттілікті анықтау

Мектеп әкімшілігі,  педагогикалық ұжым

Аналитикалық анықтама

2016 – 2020 жылдар

2

Педагогикалық және басқару кадрларын дайындаудың келешектегі жоспарын дайындау

ҒӘЖ бойынща директор орынбасары

Жоспар

2016 жыл

3

Тәжірибе алмасу үшін ұстаздың желіліңк қоғамдастығының жұмысы

Мектептің даму тобы

Фокус тобының есебі

2016 – 2020 жылдар

4

Тіл куртарында мұғалімдердің біліктілігін арттыру

ҒӘЖ бойынща директор орынбасары

Әрдайым

2016 – 2020 жылдар

 
 


Басты бетМектептің тарихыБіздің мақтаныштарымызҰстаздарАта-аналарғаОқушыларғаПсихологФотогалереяХабарландыруТәрбие жұмысыНормативтік құқықтық құжаттарӘдістемелік бөлімМемлекеттік сатып алуМектептегі тамақтануҮш тілділік
2016